Sběr dřeva

31.10.2012 20:14

 

Prvním předpokladem pro výrobu didgeridoo je získat vhodné dřevo. Není však, možné uříznout jakýkoliv strom či větev a pustit se do výroby. Čerstvé dřevo obsahuje spoustu vody a je tedy nutné jej prvně vysušit.  Sušení probíhá minimálně rok a půl v závislosti na druhu dřeva, období ve kterém bylo sklizeno a okolních podmínkách při sušení.  Využívám jednoduchou konstrukci do které dřevo uložím, může okolo něj volně proudit čerstvý vzduch a sušení probíhá zcela přirozeně.

Vhodné je sběr dřeva uskutečnit v zimě v období vegetačního klidu, kdy strom shromáždí vodu do své kořenové části. Je možné následovat prověřené rady a sklízet na základě měsíčních cyklů, což má za následek, že dřevo lépe schne, méně praská a je méně přitažlivé pro dřevokazný hmyz.

Při sklízení dřeva je nutné dbát na jeho stav, pokud odřízneme větev ze zdravého stromu není zpravidla co řešit, ale pokud se jedná o strom již delší dobu spadený dá se očekávat, že bude částečně ztrouchnivělý, případně nakažený houbou.

Další věcí je etická zodpovědnost, v dnešní době není možné jít do lesa a skátit první strom na který narazíme. Dá se využít sklizeň lesní prořezávky, nebo prořezávky v okolí železničních tratí, které provádějí odpovědné osoby - je to o domluvě. Možností je také okolí lesů a luk, obrostlé množstvím náletových dřevin a nejrůznější houštiny, kterým prořezávka prospěje. Případně při zimních polomech se často ulomí větev pod tíhou ledu sama.

Pro výsledný zvuk didgeridoo je důležitá mimojiné tvrdost dřeva. To jak jsou jednotlivé druhy tvrdé je možné pro představu vyčíst z následujícího odkazu na wikipedii cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_d%C5%99eva