Pozvánka na koncert Muzikoterapie v Olomouci

04.02.2022 11:48

Rád bych tě pozval na absolventský koncert celostní muzikoterapie v Olomouci již 18.12.2021. Vystupovat bude nadějný hráč na didgeridoo a muzikoterapeut Jakub s habrovým didgeridoo z mojí díny!


 

Je skvělé pozorovat, že i v menších městech jako je Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň či Liberec se rozvíjí kultura hry na didgeridoo a není to již jen o tradičně silném zastoupení velkých měst jako Praha či Brno. V Olomouci má již mnohaletou tradici studium celostní muzikoterapie na místní Univerzitě a jsem rád že tyto studenty a absolenty mohu podporovat v jejich studiu i praxi díky originálním didgeridoo z mojí dílny!